Sunday, May 25, 2014

           નવધા ભક્તિ     

                                        રાગ ભૈરવી જેવો

ભીલડી નવધા ભક્તિ ભણાવું..
તારા મનના ઉચાટ મટાવું...તને....

સંત સમાગમ હરદમ કરવો, કથા કીરતન માં જાવું
       ૧                                           ૨
ગુરુ પદ પંકજ પૂજા કરવી, કપટ તજી ગુણ ગાવું..
     ૩                                                   ૪
એકજ નાતો હરિથી કરવો, અવર ન ઊરમાં ધરવું
જાતિ પાતી કુલ ધર્મ બડાઈ, સકળ જગત ભૂલી જાવું..

મંત્ર જાપ નિરંતર કરવા,   ભૂધર ભરોંસે ગાવું
     
સમય ફાળવી હરી ભજન નો,  સજ્જન ધર્મ સમજાવું...
                         

સકળ જગતને હરિ મય જાણી,  સંત  સવાયું કહેવું
               
સંતોષી જીવ કપટ તજીને, રામ ભરોંસે રહેવું..
      ૮                    ૯

જો ગુણ ભાળું એક પણ એથી,    ભવ તરણી પાર કરાવું
"કેદાર" કરુણાસિંધુ પાર ઉતારે,    ગુણ ગોવિંદ નું ગાવું...

No comments:

Post a Comment