Saturday, January 21, 2017

જગ જનની

જગ જનની

ઢાળ:- રાગ દુર્ગા જેવો

જગ જનનિ જગદંબા ભવાની,   હું બાલુડો તારો
આવ્યો તારે શરણે અંબા,       શરણાગત ને સ્વીકારો...

તું કરૂણા ની કરનારી,        દુખિયા ના દુ:ખ હર નારી
તારી મૂર્તિ મંગલકારી ભવાની...

તારી શોભે સિંહ ની સવારી,
તને ભજતાં ભૂપ ને ભિખારી
માં સમદ્ગષ્ટિ છે તમારી ભવાની...

તારી ભક્તિ જે ભાવ થી કરતાં, એના પાપ સમૂળાં ટળતાં
એને યમ કિંકર ના નડતાં ભવાની

ના હું ભાવ ભક્તિ કંઈ જાણું,    તારો મહિમા કેમ પિછાણું
મને આપો ઠરવા ઠેકાણું ભવાની.

તારું નામ રહે નિત મન માં,
વીતે જીવન સમરણ સુખ માં
ના હું પડું ચોરાસી ના દુ:ખ માં ભવાની

માં દીન " કેદાર " ઊગારો,        મારી બેડલી પાર ઉતારો
મને આશરો એક તમારો ભવાની

Friday, January 20, 2017

ગૌરી નંદ ગણેશ

ગૌરી નંદ ગણેશ

સાખી-સૌથી પહેલાં સમરીએ, ગિરજા નંદ ગણેશ.  
દીન " કેદાર " ની વિનતિ,
રહો હૃદય માં હંમેશ

સાખી-ગણ નાયક ગણ ઈશ તું, ભજે ભક્ત ગણ દેવ.  
દીન " કેદાર " દિન દિન ભજે,
કરે તમારી સેવ

સાખી-ગાઉં ગુણલા ગણેશ ના, રટું નિરંતર નામ.  
કરો કૃપા " કેદાર " પર,  
સમરૂં ઠામો ઠામ         

ગૌરી નંદ ગણેશ.
રૂપ તમારું મન હરનારું,
સમરે શેષ સુરેશ...

ભાલ વિશાલ નયનો નાના,  
બેઠાં બાળે વેશ
શિવ શંકરજી લાડ લડાવે,  
કાપો સઘળા ક્લેશ...

મોદક મિસરી માત જમાડે,
મુખડું નિરખે મહેશ

રિદ્ધિ સિદ્ધિ પાય પખાળે,  
વંદે દેવ દિનેશ...

શિવ સનકાદિક અરુ બ્રહ્માજી, પ્રથમ સમરે ગણેશ
દીન " કેદાર " પર દયા દરશાવો, ગાઉ ગુણલા હંમેશ..

Thursday, January 19, 2017

ગોવિંદ તમારી ગૂઢ ગતિ

ગોવિંદ તમારી ગૂઢ ગતિ

ઢાળ- અબ સોંપ દીયા ઈસ જીવન કા...જેવો

ગોવિંદ તમારી ગૂઢ ગતિ,
પહોંચે નહીં મારી મૂંઢ મતી..

શ્રી રામ તણો અવતાર ધરી,
એક નારી કેરી પ્રતિજ્ઞા કરી
પણ કૃષ્ણ જન્મમાં ગજબ કરી, પરણ્યા અગણિતને કેમ કરી..   

હણતાં પહેલાં દુષ્ટ રાવણને, આપ્યો અવસર પ્રભુ ફરી રે ફરી
માર્યો વાલીને કપટ કરી,
સમજ ન આવે તારી રીત જરી...

વ્રજનારના મનમાં ધીરજ ભરી, આવું ગોકુળ એક વાર ફરી
મથુરા જઈ વળતી ન નજરૂં કરી, ભૂધર ભરોંસો રહે કેમ કરી... 

શિશુપાલની સો સો ગાળો સહી, કાળયવન મરાવ્યો કપટ કરી
"કેદાર" ની અરજી એક જરી, અપો સમજણ સૌ ભ્રમને હરી

Wednesday, January 18, 2017

ગોવિંદ ગાન

ગોવિંદ ગાન

ગોવિંદ ગોવિંદ બોલ માનવ, ગોવિંદ ગોવિંદ બોલ
અવસર આ અણમોલ માનવ, ગોવિંદ ગોવિંદ બોલ...

ગોવિંદ ગોવિંદ ગાન કરીલે, જનમ જનમ નું ભાતું ભરી લે 
એક અમૂલખ બોલ માનવ...

ગોવિંદ ગોવિંદ રટતાં રટતાં,
મોહ માયાના વાદળ હટતાં
માયા છે મોટી પોલ માનવ...

ગોવિંદ નામે નાગર નાચે,
વિપત વેળા જદુરાય ને જાચે
પાળ્યાં છે સઘડાં કોલ માનવ...

ગોવિંદ ગોવિંદ જાપ જપિ લે, શ્વાસે શ્વાસે સ્મરણ કરી લે
સ્વર્ગ મળે અણમોલ માનવ...

ગોવિંદ ગોવિંદ ગાન જે કરશે, ભાવ ધરી ભગવાન જે ભજશે
એજ માનવ ના મોલ માનવ...

દીન " કેદાર " પર કરુણા કરજો, જીવન ભર પ્રભુ હૃદયે રમજો
બોલું તમારા બોલ માનવ...

ગૌરી નંદ ગણેશ.

રૂપ તમારું મન હરનારું, સમરે શેષ સુરેશ...

ભાલ વિશાલ નયનો નાના,  બેઠાં બાળે વેશ

શિવ શંકરજી લાડ લડાવે,  કાપો સઘળા ક્લેશ...

મોદક મિસરી માત જમાડે, મુખડું નિરખે મહેશ

રિદ્ધિ સિદ્ધિ પાય પખાળે,  વંદે દેવ દિનેશ...

શિવ સનકાદિક અરુ બ્રહ્માજી, પ્રથમ સમરે ગણેશ

દીન " કેદાર " પર દયા દરશાવો, ગાઉ ગુણલા હંમેશ..

Sunday, January 15, 2017

ગુરુ

ગુરુ

સાખી-સંત હૃદય સમતા ઘણી, અવિરત રટણા રામ
પર દુખે પીડા ધરે,  એ સાધુ નું કામ..

સાખી-જટા ધરી સાધુ બન્યો, ભગવા પહેર્યા અંગ
અંતર રંગ લાગ્યો નહીં, રહ્યો નંગ નો નંગ...

સાખી-જટા ધરી  જોગી થયો, ભસ્મ લગાવી અંગ-
મોહ માયા ત્યાગી નહીં, રહ્યો નંગ નો નંગ...

      

ગુરુ વિણ જ્ઞાન ન આવે ભક્ત જન........
ગુરુ મળે તો ગોવિંદ બતાવે, નગરો નરકે જાવે......

લખ ચોરાસી ભટકે જીવડો, માનવ દેહ ત્યારે પાવે
ગુરુ પદ પંકજ મહેર મળેતો, માધવ દર્શન પાવે...

સત્ય અસત્યની સમજણ આપે, ભક્તિ માર્ગ બતાવે
હરામ તજીને હરિ ઓળખાવે, ગોવિંદ ગાન કરાવે....ગુરુ..

ભમ્યો ભલે નહી કાબા કાશી, યાદ ન ઈશ નિ આવે
ગુરુ મળે કોઈ પરમ કૃપાળુ, પળમાં પાર લગાવે...

"કેદાર" કરીલે ગુરુ પદ સેવા, હરિવર હૈયે આવે
યમ દૂતો કદી’ દ્વારે ન આવે, મુક્તિ માર્ગ બતાવે...

Friday, January 13, 2017

ખોટો નાતો

ખોટો નાતો

સાખી-માનવ ભજી લે રામ ને,
શાને તું ઝોકા ખાય છે.  
ખબર ક્યાં છે ઉમર તારી,
કઈ પળ થી પૂરી થાય છે..

સાખી-કરી લે રટણ શ્રી રામ નું,
ફોગટ ના ફેરા ખા નહી.  
ભજી લે ભાવથી ભૂધર,
અવર સંગ આવે નહી..

જેને રામ થકી નહી નાતો,
           મૂર્ખ જન ફોગટ ફેરા ખાતો..

કાવાદાવા થી કરતો કમાણી,
મનમાં મેલ ન માતો
પદ મેળવવા પર ને પીડતો,
લેશ નહી એ લજાતો...

ભક્ત જનોના ભાવ ન જાણે,
અવળાં કરે ઉત્પાતો
સંત સભામાં આતંક આણી,
                   ફૂલણશી છે ફુલાતો...

ધર્મ ના નામે ધતિંગ રચીને,
અવળો અવરથી થાતો
મીઠી મધુરી વાણી વદી ને,
             ઠગતો જગત ના ઠગાતો..

ખબર નથી રઘુનાથની પાંસે,
પળ પળ પાડો મંડાતો
ભૂત બનીને પડશે ભટકવું,
               મુક્તિ માર્ગ ના કળાતો...

ચેત ચેત નર સંત સેવા કર,
કર નારાયણ નાતો
દીન " કેદાર " દામોદર ભજી લે,
                    શીદ ભમે ભટકાતો..

Thursday, January 12, 2017

ખબર અંતર

ખબર અંતર

સાખી-નગર લંકા છે સોનાની, મનોહર વટિકા મધ્યે, 
બિરાજ્યા માત સીતાજી
શરીરે આગ વરસેછે.

સાખી-ભલે હો હેમની નગરી, નથી જ્યાં રામનું શરણું, 
ભલે ને મોતીડાં વરશે,
સીતાને રામનું સમણું 

કહો હનુમંતા બોલો બલવંતા, કહો મોહે કથની કૈસે ભગવંતા...

ભાઇ લક્ષ્મણ કી મૈને બાત ન માની, લોપી મૈને રેખા તો હર લાઇ લંકા...

મણિ મુદ્રિકા તુમને ગિરાઈ,  નાચા મન મોરા તુટ ગઈ શંકા...

નિશ દિન રામ રટન મોરે મન મેં, રોમ રોમ રઘુવીર જાપ જપંતા...

કૌન કરે સેવા, ચરન કૌન ચાંપે ? બિન વૈદેહી, કૈસે મોરે કંથા...

દો આજ્ઞા મૈયા ક્ષુધા મોહે લાગી, મધુર ફલ ખાકે દેખું, નરપતિ લંકા...

બગીયાં ઉજાડી પૈડ ગીરાયે, અસુર ગણ રોળે મારે સૈન્ય બંકા

કેદ કિયો હનુમો લૌ લીપટાઇ,
" કેદાર " કપિ ના જલીયો જલ ગઈ લંકા..